Laine Janne

Esittely

Kotisivu

”Vieraassa ympäristössä olen yksin kontaktissa tilaan ja tilanteeseen. Se on yksityinen hetki näkyvän ja näkymättömän, tunteen ja järjen rajapinnalla”

Janne Laine on mieltynyt vanhaan heliogravyyritekniikkaan. Tällä tekniikalla hän on huomannut voivansa yhdistää luontevasti valokuvauksen ja taidegrafiikan hyvät puolet. Alkuperäinen kuva on otettu kameralla. Se valotetaan kuparilevyn pinnalle ja sitä syövytetään ja vedostetaan kuten muutakin grafiikkaa. Kuva-aihe toistuu painopaperille valokuvan kiiltävää gelatiinirakennetta pehmeämpänä; painoväri imeytyy mattaisesti paksun paperin huokosiin asti. Sekä luonto että ihmiset ovat Laineelle sarjallisten kuvakertomusten abstraktia pohjamateriaalia. Sumuiset maisemat, vesiputoukset ja rappeutuneiden puutarhojen valo- ja varjoelämykset muodostavat yhden ulottuvuuden, toisen puolen hänen tuotannostaan muodostavat lakonisen asiallisesti kuvatut ystävät ja tuttavat, joiden seksuaalista identiteettiä Laine pakottaa arvelemaan mitään suoria vastauksia antamatta. Luontoa kuvatessaan Laine toimii yksin, ystäviään kuvatessaan ja heitä teoksiinsa yhdistellessään hän toimii mielenkiintoisen sosiaalisen prosessin käynnistäjänä. Kummatkin kuvasarjat mahdollistavat katsojan oman osallistumisen. Ei ole normaalia eikä epänormaalia lukutapaa. Tunnistettavista paikoista ja ystäväpiirin sosiaalisista suhteista karsiutuu valmiiseen työhön vain olennainen, luonnon mystinen voima ja ihmisen rooli ihmistä suuremman pelin nappulana.

CV

Syntynyt 1970 Tampereella, asuu ja työskentelee Tampereella. Opiskeli Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa 1992­-1995.

Ensimmäinen yksityisnäyttely Licence to Print Galleria Valkoisessa huoneessa Tampereella 1997. Osallistunut lukuisiin koti- ja ulkomaisiin yhteisnäyttelyihin.

Saanut 3. palkinnon valtakunnallisessa valokuvakilpailussa 1997, jaetun pääpalkinnon alueellisten taidetoimikuntien järjestämässä nuorten näyttelyssä 1999, jaettu 2. palkinto ja lunastuspalkinto Tallinnan grafiikan triennaalissa 2001, jaettu pääpalkinto International Marianne Brandt Contestissa 2001, erikoispalkinto Tokion 3. kansainvälisessä Mini-Print -triennaalissa 2002.

Työskennellyt ja opettanut säännöllisesti Islannissa vuodesta 2000 lähtien.

Rajataide ry:n perustajajäsen, toiminut aktiivisesti paikallisissa ja valtakunnallisissa kuvataiteen järjestötehtävissä. Toiminut Himmelblaun vedostajana vuodesta 1992, nimitettiin vedostajamestariksi 2006. Yksityisnäyttely Himmelblaun Koskigalleriassa keväällä 2006.

Lisälukemista

Halmetoja, Veikko: Täysi hiljaisuus. Artikkeli Janne Laineen näyttelyyn No-Man's Land Himmelblaun Koskigalleriassa helmi-maaliskuussa 2006. Himmelblau 2006.

Kantokorpi, Otso: Kosketuspintoja. Kustannus Oy Taide 2003.

Nyrhinen, Tiina: Maisema rajatilana, ihminen pelinappulana.

Nyrhinen, Tiina ja Väisänen, Hannu: Vedostuksia. Suomalaista taidegrafiikkaa 2000-luvulta. Helsinki: Otava 2003.

Janne Laine. Näyttelyluettelo Grafiikanpaja Himmelblaun Koskigallerian näyttelyyn keväällä 2006. Teksti: Veikko Halmetoja.

Introduction

Homepage

” In a foreign environment, I’m alone in contact with the place and the situation. It is a private moment on the border zone between visible and invisible, emotion and reason. ”

Janne Laine favours the old method of heliogravure, which has proven itself a natural and unforced way of combining the best qualities of photography and printmaking.

The original work is taken with a camera. The image is exposed onto a copper plate, which is then etched and printed as other intaglio. Because the thick, porous printing paper absorbs ink well, it gives the resulting impression a matt finish and the picture looks softer than on the glossy gelatin of a photograph.

Both nature and people provide abstract background material for Laine’s serial pictures. Foggy landscapes, waterfalls, and the experiences of light and shadow in decayed gardens form one dimension of his production, the other being made up of the highly objective, even laconic photographs of his friends and acquaintances whose sexual identity the viewer is made to ponder without any definitive answers. When Laine photographs nature, he works alone, but as he takes pictures of his friends and combines them into his works, he is the initiator of a fascinating social interaction. There is no normal or abnormal way to interpret his art.

In the finished artworks, what is left of the recognisable places and social networks of Laine’s friendships is the purely essential: the mystical power of nature and the role of humans as mere pawns in a game larger than life.

CV

Born in 1970 in Tampere. Lives and works in Tampere. Studies at Tampere Polytechnic, School of Art and Media 1992–1995.

First solo exhibition Licence to Print in Gallery Valkoinen Huone in Tampere in 1997.
Participated in numerous collective exhibitions in Finland and abroad.

3rd prize in the National Photographing Competition in 1997, shared 1st prize in the Exhibition of Young Artists in 1999, shared 2nd prize and purchase prize at the Tallinn XII Print Triennial, shared 1st prize at the International Marianne Brandt Contest in 2001, special prize at the 3rd Tokyo International Miniprint Triennial in 2002.

Worked and taught regularly in Iceland 2000–
Founder Member of Rajataide Association, participant in numerous organisational activities in the area of visual arts both on a local and national level.
Art Printer at Himmelblau Printmaking Studio since 1992, nominated Master Printer in 2006. Solo exhibition at Koskigalleria Himmelblau spring 2006.

|