Scully Sean

Esittely

Kotisivu

“Valo = toivo = usko.”

Irlantilais-yhdysvaltalaisen Sean Scullyn leveiden raitojen ja neliörakenteiden varaan rakentuva muotokieli ja pehmeänkarhea värimaailma elää myös grafiikassa, jota taiteilija on tehnyt maalausten lisäksi aina 1960-luvun lopulta lähtien.

Grafiikka muodostaa Sean Scullyn tuotannossa itsenäisen kokonaisuuden, joka ansaitsee oman huomionsa. Jokainen grafiikan menetelmä on Scullylle täynnä uusia haasteita ja ilmaisumahdollisuuksia. Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus vedostajan kanssa on tärkeää taiteilijalle, joka maalatessaan työskentelee yksin. Maalaustavan fyysisyys näkyy myös Scullyn tavassa työskennellä grafiikanpajalla: laatan ja paperin ominaisuudet hyödynnetään tarkasti.

Scully työskenteli Himmelblaussa viikon ajan syksyllä 2003 ollessaan ripustamassa takautuvaa näyttelyään Sara Hildénin taidemuseoon Tampereelle. Tuloksena oli kuuden vedoksen akvatintasarja. Maalauksista tutut, täyteläiset maan värit imeytyvät nautittavasti pehmeän syväpainopaperin pinnalle. Vaalean paperin pinta muuttuu teoksen valoksi. Kesällä 2006 ne ovat keskeinen osa Himmelblaun näyttelyä Taidekeskus Retretissä.

CV

Valmistui Croydon College of Artista Lontoosta 1968. Opiskeluja Newcastlen yliopistossa, siirtyi 1972 Harvardin yliopiston Carpenter Centeriin. Opettajana mm. Princetonin yliopistossa 1977-1982. Sai Yhdysvaltain kansalaisuuden 1982, Guggenheimin apuraha 1982. Työskenteli vedostaja Mohammad O. Khalilin kanssa New Yorkissa etsaus-akvatintojen parissa 1983-1984. Aloitti kokeilut pehmeäpohjalla ja sokeriakvatintalla 1985, puupiirroksia 1986 lähtien.

Lisälukemista

Sean Scully: Prints 1968-1999. Catalogue Raisonné. Graphische Sammlung Albertina, Wien, Musèe du Dessin et de L'Estampe Originale, Gravelines, von der Heydt-Museum, Wuppertal. Sean Scully, Galerie Lelong, Galerie Bernd Klüser, 1999.
Sean Scully, Sara Hildénin taidemuseon näyttelyn luettelo, 2003.

Introduction

Homepage

” Light = hope = faith. “

The visual idiom of Irish-American artist Sean Scully consists of wide stripes and square formations. These flourish in his art graphics as well, along with his soft-coarse colour repertoire. In addition to painting, he has made printmaking his own ever since the 1960s.

Art graphics is an independent part of Scully’s production, which deserves its due attention. For Scully, every single printmaking method is full of challenges and opportunities for expression. Cooperation and interaction with the art printer are important for Scully, who, as a painter, works alone. The physicality of his painting manner is also reflected in his printmaking: the qualities of the plate and paper are put to good and careful use.

Scully worked at Himmelblau Printmaking Studio in autumn 2003 for one week, as he was setting up his retrospective exhibition at the Sara Hildén Art Museum in Tampere. His week at Himmelblau produced an edition of aquatints. The rich, earthy colours and contrasting glimmer of light, both familiar from his paintings, are enjoyably absorbed in the soft intaglio paper. The whiteness of the paper brings light to the work as well. In summer 2006, his works are a central part of Himmelblau’s exhibition in the Retretti Art Centre.

CV

Graduated from the Croydon College of Art in London in 1968.
Studies at the University of Newcastle, transferred to the Carpent Center of Harvard University in 1972. Visiting Arts Professor at Princeton University in 1977–1982.
Became American citizen in 1982.
Received the Guggenheim Fellowship in 1982.
Worked in collaboration with printmaker Mohammad O. Khalil in New York to create etching-aquatints in 1983–1984.
Began experimenting on soft ground and sugar aquatint in 1985, woodcuts since 1986.

Additional reading

Sean Scully: Prints 1968-1999. Catalogue Raisonné. Graphische Sammlung Albertina, Wien, Musèe du Dessin et de L'Estampe Originale, Gravelines, von der Heydt-Museum, Wuppertal. Sean Scully, Galerie Lelong, Galerie Bernd Klüser, 1999.
|