Karjalainen Juho

Esittely

Kotisivu

”Teos syntyy, kun jokin mielikuvan tasolta nouseva asia alkaa vaatia kuvallista vastinetta.”

Juho Karjalainen on virtuoosi suurikokoisten akvatintalaattojen syövyttäjänä. Hänen ihmishahmonsa esiintyvät useimmiten katsojaan nähden selin, kyyryssä, omaan olemassaoloonsa tai liikerataansa keskittyneinä. Karjalainen karttaa liian kertovia yksityiskohtia.

Ihmisen selän tasangosta tai lantion notkosta muodostuu kuvaan moniselitteinen maisemallinen elementti. Valo lankeaa olkapäille, päälaelle ja polven mutkaan maagisena. Kuvassa on akvatintan pehmeyttä, harmaassa ja ruskeassa lukuisia eri sävyjä. Klassisen koristelematonta kauneutta huokuvat teokset ovat grafiikaksi suurikokoisia ja vaativat oman tilansa. Figuurin läsnäolon tuntu on käsinkosketeltava.

Kuutti Lavonen on kuvannut Juho Karjalaista kielelliseksi taiteilijaksi, joka käyttää mykkää kuvaa puhutellakseen. Syntyy grafiikkaa, joka kommunikoi.

CV

Syntynyt 1947 Säräisniemellä. Asuu ja työskentelee Haminassa. Opiskellut Suomen
Taideakatemian koulussa (nyk.Kuvataideakatemia) 1970-74. Jatko-opintoja Birgit Skiold
Printshopissa Lontoossa 1974. Keski-Suomen läänintaiteilijana 1978-80 jolloin mm. perusti Jyväskylän Grafiikanpajan. Toiminut Suomen Taideakatemian koulussa opettajana ja yliopettajana
1980-86 ja tuntiopettajana Taideteollisessa Korkeakoulussa vuodesta 1988.
Osallistunut lukuisiin  kotimaisiin ja kansainvälisiin ryhmänäyttelyihin vuodesta
1969. Useita yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.
Valtion taidepalkinto 1979, kunniamaininta Krakovan triennaalissa 1984, Ars Fennica
-tunnustusstipendi 1996, Kymen läänin taidepalkinto 1997, Grand Prix Kaliningradin
biennaalissa 2000, Sanomalehti Kalevan 100-vuotisjuhlamitali 1999, pääpalkinto Novosibirskin
Biennaalissa 2005.
Muotokuvia, piirroksia Helsingin Sanomiin ja kirjankuvituksia. Laatinut litografian
oppikirjat: Kivipiirros/Litografia, Luova Grafiikka 1984 ja Taidelitografia yhdessä Kenneth
Söderlundin kanssa, Ilmari 2001.
Useita luottamustehtäviä taiteilijajärjestöissä  1980-90-luvuilla.
Taiteilijaprofessori 2005.
Harrastuksia mm. pohdiskeleva kirjallisuus, vanhojen rakennusten kohentelu, klassisen musiikin ja flamencon kuuntelu, pikkuteiden kiertely kesäisin.

Lisälukemista

Lavonen, Kuutti: Niiden iho ei ole vain paperin valkoista pintaa. Näytttelyluetteloteksti Hämeenlinnan, Kouvolan ja Imatran taidemuseoissa nähtyyn näyttelyyn 1997. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/1997. Kouvolan taidemuseon julkaisuja 8.

Nyrhinen, Tiina: Tumman maalaukselliset figuurit messingillä. – Nyrhinen, Tiina ja Väisänen, Hannu: Vedostuksia. Suomalaista taidegrafiikkaa 2000-luvulta. Helsinki: Otava 2003.

Introduction

Homepage

” An artwork is created when a mental image rises up to demand a visual analogue. ”

Juho Karjalainen is a virtuoso in etching large aquatint plates. His human figures are often depicted from the back, slouched, concentrated in their own existence or trajectory. Karjalainen avoids overtly narrative details.

In Karjalainen’s works, the plane of the back and the depression of a hip are ambiguous landscape elements. Light cast on the shoulders, the top of the head and the hollow of a knee acquires a magical quality. The image has the velvety softness of aquatint and the greys and browns present themselves in numerous different shades. Karjalainen’s works emanate classical, rudimentary beauty. Compared to the usual size of prints, his works are large and thus demand their due space. His figures have a highly tangible presence.

Kuutti Lavonen has characterized Karjalainen as a linguistic artist, who addresses people with a voiceless image. The resulting print communicates.

CV

Born in Säräisniemi in 1947. Lives and works in Hamina.
Studies at the Academy of Fine Arts 1970–1974, Birgit Skiold Printshop in London in 1974.
Regional Artist of Central Finland 1978–1980, when established the Jyväskylä Centre for Printmaking.
Lecturer and principal lecturer at the Finnish Art Academy 1980–1986 and part-time lecturer since 1988.
Participant in numerous international collective exhibitions in Finland and abroad since 1969. Numerous solo exhibitions in Finland and abroad.
Awards: Finnish State Prize in 1979, Honorary mention at the Krakow Triennial in 1984, Ars Fennica Special Prize in 1996, Kymi province Art Prize in 1997, Kalevala Medal in 1999, Grand Prix at the Kaliningrad Biennale in 2000, Grand prize at the Novosibirsk Biennial in 2005.
Illustrations for the Helsingin Sanomat newspaper and book illustrations. Author of the handbook ”Stone lithography” in 1986 (2nd edition in 2001) and “Art lithography” in collaboration with Kenneth Söderlund in 2001. Numerous positions in art organizations in the 1980s and 1990s. Artist Professor in 2005.

Additional reading

Lavonen, Kuutti: Niiden iho ei ole vain paperin valkoista pintaa. Näytttelyluetteloteksti Hämeenlinnan, Kouvolan ja Imatran taidemuseoissa nähtyyn näyttelyyn 1997. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/1997. Kouvolan taidemuseon julkaisuja 8.

Nyrhinen, Tiina: Tumman maalaukselliset figuurit messingillä. – Nyrhinen, Tiina ja Väisänen, Hannu: Vedostuksia. Suomalaista taidegrafiikkaa 2000-luvulta. Helsinki: Otava 2003.
|